Triall na gCéimithe

Gach bliain, cuireann gach ollscoil in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe suirbhé ar a gcéimithe chun fáil amach cár thug siad aghaidh i ndiaidh na hollscoile.

In Éirinn, úsáideann an tÚAO na sonraí seo chun staitisticí náisiúnta a chur i dtoll a chéile.

Cad a dhéanann Céimithe na hÉireann?

2021 (foilsithe 2022) - https://hea.ie/statistics/graduate-outcomes-data-and-reports/graduate-outcomes-2021/ tuarascáil idirghníomhach ar líne.

2020 (foilsithe 2022) - https://hea.ie/statistics/graduate-outcomes-2020/ ar fáil mar thuarascáil idirghníomhach amháin. 

2017 & 2018 - deais idirghníomhach https://hea.ie/statistics/graduate-outcomes-data-and-reports/ 

Higher Education Outcomes Graduation Years 2010-2014https://hea.ie/assets/uploads/2018/02/Final-CSO-HEA-Report-Higher-Education-Outcomes.pdf 

Tá foilseacháin uile an ÚAO ar fáil ar https://hea.ie/resource-category/statistics/publications/

(cliceáil táb OÉG thuas chun torthaí suirbhé ar chéimithe OÉ Gaillimh a fheiceáil)

 

 

Torthaí an tsuirbhé is deireanaí - 2022

In 2023 rinne an tIonad Forbartha Gairmeacha suirbhé ar rang 2022 don Suirbhé nua ar Chéimithe.

Déanfar suirbhé ar chéimithe 2023 in earrach/samhradh 2024 - chun páirt a ghlacadh féach ar an Suirbhé ar Chéimithe.

Féach na sonraí uile maidir le Suirbhé ar Chéimithe 2022‌. 

An ghníomhaíocht is tábhachtaí Iarchéim Fochéim Iomlán
Ag obair go lánaimseartha 79.9% 55.8% 66%
Ag obair go páirtaimseartha 4.9% 3.5% 4%
Le post a thosú laistigh de 3 mhí 0.6% 0.2% 0.5%
Staidéar nó oiliúint bhreise lánaimseartha 4.8% 35.6% 22%
Staidéar nó oiliúint bhreise pháirtaimseartha 3.6% 1.3% 2%
Gníomhaíocht eile 2.2% 1.4% 2%
Dífhostaithe agus ag lorg oibre 4.1% 1.4% 2.5%

Torthaí ó shuirbhéanna roimhe seo

      Suirbhé ar Chéimithe 2021 

      Suirbhé ar Chéimithe 2020 

      Suirbhé ar Chéimithe 2018 

      Suirbhé ar Chéimithe 2017