SCOIL NA TÍREOLAÍOCHTA AGUS NA SEANDÁLAÍOCHTA

Cuireann Scoil na Tíreolaíochta agus na Seandálaíochta cláir Dhioplóma, BA, MA, MSc, MLitt agus PhD ar fáil; tá foghlaim ó thaithí agus foghlaim allamuigh mar chroílár na gclár uile.  Déantar leibhéal ard taighde sa Scoil agus tá an fhoireann thar a bheith díograiseach agus éiteas mac léinn-lárnach i bhfeidhm acu.

Tá cáil mhaith orainn as sárchaighdeán sa taighde agus sa teagasc, le líonraí táirgiúla, comhoibríocha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá aitheantas faighte againn dár láidreachtaí taighde trí mhaoiniú iomaíoch a dhaingniú, lena n-áirítear Creatlach AE 7, Marie Curie, INTERREG, EPA, Acadamh Ríoga na hÉireann agus tionscadail maoinithe ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn (IRC).

Cuimsíonn Scoil na Tíreolaíochta agus na Seandálaíochta réimse leathan leasa taighde, agus tagann go leor dár gcuid taighde chun cinn trínár bpríomhbhraislí taighde: Seandálaíocht na hÉireann agus na hEorpa Atlantaigh, Athrú Comhshaoil, Geopholaitíocht agus Ceartas, Pleanáil agus Inbhuanaitheacht, Léann Tuaithe agus an tAonad Taighde Pailéachomhshaoil. Cuireann ár mbaill go mór le hinstitiúidí taighde idirdhisciplíneacha ar fud an champais dála Institiúid Uí Riain.

 

FB‌  Twitter