Tosaigh do Ghnó Féin

 

Tá roinnt tacaíochtaí ar fáil ar an gcampas agus lasmuigh dóibh siúd atá ag smaoineamh ar a gcuideachta féin a bhunú.   ‌‌

Oifig Nuálaíochta Ollscoil na Gaillimhe, tá sí ar fáil chun tacú le comhoibriú agus malartú idir an pobal taighde agus an tionscal. Tacaíonn sí freisin leis an éiceachóras bríomhar fiontraíochta i measc ár gcuid mac léinn agus ár bhfoireann, agus sa réigiún.

LaunchPad is clár fiontraíochta campas-bhunaithe in Ollscoil na Gaillimhe é

Tá roinnt comórtas fiontraíochta atá oscailte do mhic léinn – d’fhéadfadh siad seo a bheith úsáideach chun do smaoineamh a thástáil, nó chun plean a chur le chéile. Féach an leathanach Bain an méid tairbhe agus is féidir leat as an Ollscoil chun naisc a fháil.

Tá tacaíochtaí i bhfeidhm ag Oifigí Fiontair Áitiúla e.g., www.localenterprise.ie/Galway/ áit a bhfuil acmhainní maidir le plean gnó a leagan amach agus cúnamh airgeadais díreach a fháil.

ISME tá comhairle agus naisc ag fiontair bheaga agus mheánmhéide na hÉireann (ISME) chuig na tacaíochtaí atá ar fáil.

startup.ie is láithreán é seo a bhunaigh fiontraithe.

Prospects tá leathanaigh anseo maidir le do ghnó féin a bhunú sa Ríocht Aontaithe.