Láthair

 
The Centre for Adult Learning and Professional Development

an tIonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh lonnaithe ar an gcéad urlár i bhfoirgneamh an Oideachais (ó dheas de phríomhchampas na hOllscoile) in aice leis an Ardeaglais ag Oileán Altanach i gcathair na Gaillimhe. Tá an oifig lonnaithe timpeall an chúinne ó charrchlós na hArdeaglaise agus tú ag siúl i dtreo Oileán Altanach (in aice le Coláiste Sheosaimh an ‘Bish').

Léarscáil den Champas: Tá Oileán Altanach liostaithe mar Uimh. 52 ar an léarscáil den champas.

Treoracha chuig Campas Ollscoil na Gaillimhe: https://www.universityofgalway.ie/about-us/contact-us/how-to-find-us.html

Is féidir teacht orainn chomh maith ach aip Ollscoil na Gaillimhe a íoslódáil. Cuardaigh ‘an tIonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh’ faoi na léarscáileanna.

Féadfar freisin breathnú ar an Aip ar líne.