An Fhoireann

Cuir aithne ar fhoireann an Ionaid Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh.

Foghlaim d'Aosaigh

Nuala McGuinn
Stiúrthóir, an tIonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh
091 492146
nuala.mcguinn@universityofgalway.ie

Edel Cassidy
Riarthóir an Ionaid
091 495972
edel.cassidy@universityofgalway.ie

Dr. Bonnie Long
Forbróir Ábhair Ilmheáin
091 494063
bonnie.long@universityofgalway.ie

Tricia Sweeney
Comhordaitheoir Margaíochta
091 494066
tricia.sweeney@universityofgalway.ie

Comhordaitheoir na Scoile Samhraidh Idirnáisiúnta
091 495442
summerschool@universityofgalway.ie

Na Dána & an Eolaíocht Shóisialta

Riarthóir Cúrsa
091 492144
artspt@universityofgalway.ie

Gnó

Riarthóir Cúrsa
091 495786
ptbusiness@universityofgalway.ie

Suzanne Golden
Comhordaitheoir Cúrsa
091 492659
suzanne.golden@universityofgalway.ie

Oideachas Pobail

Gail Cassidy
Riarthóir Cúrsa
091 495241
gail.cassidy@universityofgalway.ie

Léann Luath-Óige

Riarthóir Cúrsa
091 492080
earlychildhood@universityofgalway.ie

Suzanne Golden
Comhordaitheoir Cúrsa
091 492659
suzanne.golden@universityofgalway.ie

Dr. Shelia Garrity
Comhordaitheoir Cúrsa
091 492062
shelia.garrity@universityofgalway.ie

TF ar líne

Aisling Monahan
Riarthóir Cúrsa
091 495698
mscsed@universityofgalway.ie
aisling.monahan@universityofgalway.ie

Majella O'Dea
Comhordaitheoir Cúrsa
091 494423
majella.odea@universityofgalway.ie

MicroCreds

microcreds@universityofgalway.ie

Janice Mulvany Glennon
Ceannaire Tionscadail MicroCreds
janice.mulvanyglennon@universityofgalway.ie

Eolaíocht & Teicneolaíocht

Riarthóir Cúrsa
091 495845
sciencetech@universityofgalway.ie

Róisín McCormack
Comhordaitheoir Cúrsa
roisin.mccormack@universityofgalway.ie

Bainistíocht Teicneolaíochta

Aisling Monahan
Comhordaitheoir Cúrsa
091 495698
aisling.monahan@universityofgalway.ie

Dr Niamh Nolan
Oifigeach Forbartha na gClár Foghlama Solúbtha
091 493746
niamh.nolan@universityofgalway.ie

Oiliúint & Oideachas

Pauline Dillon
Riarthóir Cúrsa
091 494059/494055
pauline.dillon@universityofgalway.ie / trainingeducation@universityofgalway.ie

Berna Morgan
Riarthóir Cúrsa
091 494059/494055
berna.morgan@universityofgalway.ie / trainingeducation@universityofgalway.ie

Paul Gormley
Comhordaitheoir Acadúil
091 494056
paul.gormley@universityofgalway.ie

Dr. Marie Morrissey
Teagascóir Oiliúna & Oideachais
091 494062
marie.morrissey@universityofgalway.ie

Líne Tacaíochta Teagaisc (Máirt/Céad/Déard – 8.00 to 4.30pm)

Padraig O'Sabhain
Cuntóir Teagaisc Páirtaimseartha/Teagascóir
086 0679210
padraig.osabhain@universityofgalway.ie

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Bí i dteagmháil linn má tá aon cheist agat!

Teileafón: + 353 91 494066 adultlearning@universityofgalway.ie

Cá bhfuilimid