Rannpháirtíocht Fostóirí

Cliceáil anseo chun ríomhphost a sheoladh chuig ár bhfoireann rannpháirtíochta fostóirí
Teileafón: 00353 (0)91 492133

Donal Hackett   

Oifigeach Fostaíochta  
Teileafón: 00353 91 492133 Folíne: 2133
Seol ríomhphost chuig Donal

Réimse Tacaíochta: Príomhtheagmhálaí le haghaidh imeachtaí d’fhostóirí ar an gcampas agus gníomhaíochtaí earcaíochta céimithe. 


Foghlaim Obairbhunaithe & Socrúchán

Seol ríomhphost chuig an bhfoireann.

Breda Kenna

Bainisteoir don Fhoghlaim Obairbhunaithe
Teileafón: 00353 91 494323 Folíne: 4323
Seol ríomhphost chuig Breda

 

Linda Moylan

Cúntóir Riaracháin
Teileafón: 00353 91 493646 Folíne: 3646
Seol ríomhphost chuig Linda

Réimse Tacaíochta: Fiosrúcháin Socrúcháin - príomhtheagmhálaí.


Coláiste na hEolaíochta & na hInnealtóireachta

Fiona Curran

Oifigeach Socrúcháin  
Seol ríomhphost chuig Fiona 

Réimse Tacaíochta: Innealtóireacht Bhithleighis, Innealtóireacht Mheicniúil, Innealtóireacht Córas Fuinnimh, Ceimic Bhithchógaisíochta..

Grainne Carey

Oifigeach Socrúcháin
Seol ríomhphost chuig Grainne
Scoil na Ríomheolaíochta

Réimse Tacaíochta: Freagrach go príomha as mic léinn a chur ar shocrúchán oibre ón: MSc Maoiniú Corparáideach, MSc Eacnamaíocht Sláinte, MSc Eacnamaíocht Chomhshaoil Dhomhanda, Ard-Dioplóma in Anailísiú Sonraí agus Amharcléiriú. 

 

Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh

Emma Marron

Oifigeach Socrúcháin
Teileafón: 00353 91 493926 Folíne: 3926
Seol ríomhphost chuig Emma   

Réimse Tacaíochta: Na Dána. Tuilleadh eolais...

Kathryn McDermott

Oifigeach Socrúcháin
Seol ríomhphost chuig Kathryn

Tracy Shovlin

Oifigeach Socrúcháin
Seol ríomhphost chuig Tracy

Réimse Tacaíochta: Baitsiléir sna Dána (Leanaí, an Óige & an Teaghlach: Polasaí agus Cleachtas) agus Baitsiléir sna Dána (Léann Leanaí). Tuilleadh eolais...

Máire-Áine Uí Ailín

Oifigeach Socrúcháin
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Teileafón: 00353 91 494619  Folíne: 4619
Seol ríomhphost chuig Máire-Áine

Maeve Daly

Oifigeach Socrúcháin
Seol ríomhphost chuig Maeve

Réimse Tacaíochta: BA Meáin Dhomhand


Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí

Paul O'Rahilly

Oifigeach Socrúcháin
Scoil Ghnó & Eacnamaíochta J.E. Cairnes
Teileafón: 00353 91 493511 Folíne: 3511
Seol ríomhphost chuig Paul     

Réimse Tacaíochta: Freagrach go príomha as mic léinn a chur ar shocrúchán oibre ón mBaitsiléir Tráchtála (Eispéireas Domhanda)... Tuilleadh eolais....  

Marie Monahan

Oifigeach Socrúcháin
Scoil Ghnó & Eacnamaíochta J.E. Cairnes
Seol ríomhphost chuig Marie 

Brid Connolly

Oifigeach Socrúcháin, Iarchéimithe
Disciplín na Bainistíochta
Scoil Ghnó & Eacnamaíochta J.E. Cairnes
Teileafón: 00353 91 493516 / Folíne: 3516
Seol ríomhphost chuig Brid   

Grainne Carey

Oifigeach Socrúcháin
Seol ríomhphost chuig Grainne
Scoil Ghnó & Eacnamaíochta J.E. Cairnes agus Scoil na Ríomheolaíochta

Réimse Tacaíochta: Freagrach go príomha as mic léinn a chur ar shocrúchán oibre ón: MSc Maoiniú Corparáideach, MSc Eacnamaíocht Sláinte, MSc Eacnamaíocht Chomhshaoil Dhomhanda, Ard-Dioplóma in Anailísiú Sonraí agus Amharcléiriú. Tuilleadh eolais...

Fiona Keane

Oifigeach Socrúcháin & Staidéir Thar Lear 
Scoil an Dlí
Seol ríomhphost chuig Fiona   

Réimse Tacaíochta: Freagrach go príomha as mic léinn ó Choláiste an Dlí agus mic léinn Chearta an Duine ó Choláiste na nDán a chur ar shocrúchán. Tuilleadh eolais...

Maria Gilligan

Oifigeach Socrúcháin & Staidéir Thar Lear 
Scoil an Dlí
Seol ríomhphost chuig Maria  

Réimse Tacaíochta: Freagrach go príomha as mic léinn a chur ar shocrúchán oibre ó Choláiste an Dlí