Acmhainní Daonna

Fáilte go dtí Acmhainní Daonna in OÉ Gaillimh

Cuireann an suíomh seo eolas ar fáil faoi pholasaithe agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna na hOllscoile. Chun cuidiú leat an rud atá uait a fháil is féidir breathnú ar an áis chuardaigh ar bharr an scáileáin agus an Nuacht is Déanaí.

Tar ag obair linn

Tar ag obair linn

Más spéis leat gairm dhinimiciúil agus fhiúntach, labhair linn faoi na róil foghlama, teagaisc agus taighde atá ar fáil in OÉ Gaillimh.

Poist

Cén fáth ar cheart teacht

Do Chomhaltaí Foirne

Do Chomhaltaí Foirne

Cuireann an mhír seo eolas ar fáil do chomhaltaí foirne faoi oibriú in OÉ Gaillimh, Polasaithe,

Ceisteanna Coitianta

Cuir Ceist ar HR

Do Bhainisteoirí

Do Bhainisteoirí

Tá naisc sa mhír seo chuig Treoirnótaí Bainsiteoirí a bhaineann le polasaithe agus le nósanna imeachta éagsúla.

Ceisteanna Coitianta

Cuir Ceist ar HR


 University Vacancies